Obowiązek w zakresie odpadów opakowaniowych

 1. Dostępne systemy zwrotu, zbierania i odzysku, w tym recyklingu odpadów opakowaniowych Odpady opakowaniowe należy oddawać z podziałem na frakcje zgodnie z obowiązującymi przepisami w miejscu wytworzenia odpadów opakowaniowych. Odpady opakowaniowe są odbierane:
   Bezpośrednio z gospodarstw domowych
   W punktach PSZOK (Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych)

  LAMUSOWNIA ,ul. Nowohucka 1d, 31-580 Kraków Tel. 12 64-62-370 e-mail: lamusownia@mpo.krakow.pl;

  PGOW (Punkt Gromadzenia Odpadów Wielkogabarytowych)- Barycz, ul. Krzemieniecka 40, 30-694 Kraków, Tel. 12 278-30-81, 12 34-00-472 e-mail barycz@mpo.krakow.pl;

 2. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy obowiązuje następująca zasada segregacji odpadów opakowaniowych:
   POJEMNIK KOLORU NIEBIESKIEGO- PAPIER
   POJEMNIK KOLORU ŻÓŁTEGO- PLASTIK/METAL
   POJEMNIK KOLORU ZIELONEGO- SZKŁO (białe i kolorowe)
 3. Zgodnie z Art. 37 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:
   A. Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.
   B. Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu , o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.
   C. Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

znaki na opakowaniach

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel